Kürtçe mevlid ahmeda

Ew xwedayê daye me dînê mûbîn. Em kirine ûmmeta xeyr-ûl beşer

2022-11-27
    Android e ticaret uygulaması yapımı
  1. Dînê me kir kamîl û ni’met temam
  2. Tabiê wî muqtedayê namuwer
  3. Ew xwedayê malikê mûlkê azîm
  4. 08
  5. bilmeyenler için pre-modern bir ezgi olarakta kulağa çarpabilir
  6. »
  7. 1
  8. Hz