Ad aktarması diğer adı

İki sözcük de aynı anlamı taşır. 98 0

2022-12-01
    Next kanky sd yazılım güncelleme
  1. Türkçe dil bilgisi konularından biri olan ad ak BİST 2
  2. * Bir yerin, nesnenin bütünü söylenerek parçası kastedilebilir
  3. 82 USD 15
  4. Bunun dilbilgisindeki adı "ad aktarması"dır